Intressant högriskaktie

ANALYS Scandidos är ett lovande medicinteknikbolag som ser ut att kunna stå inför en islossning.

KÖP Vid ett par tillfällen har Affärsvärlden, helt korrekt, valt att avstå i fallet Scandidos. De kortsiktiga riskerna i medicinteknikbolaget övertrumfade vid båda tillfällena den långsiktiga potentialen. Senast – i nummer 19/2018 – såg vi en uppenbar risk för att Scandidos skulle behöva be aktieägarna om nytt kapital. Och så blev det. I våras genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget knappt 35 miljoner kronor.

Parallellt med att finanserna stärkts har Scandidos kortsiktigt fått ordentlig snurr på försäljningen. Under det säsongsmässigt svaga första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, maj–april, ökade omsättningen med hela 82 procent. Då ska visserligen inflikas att jämförelsekvartalet var enkelt – första kvartalet under förra räkenskapsåret föll omsättningen med 27 procent. Men lätta jämförelsetal eller ej, det första kvartalet var starkt och en förklaring till Scandidos goda momentum är en framgångsrik lansering av nya produkten Delta4 Phantom+ MR.

Affärsvärldens bild är att kortsiktigt momentum inom huvudsakligen Phantom+ MR-affären borde kunna lyfta Scandidos till strax under break-even i år. Med 17 miljoner i kassan ser nyemissionsrisken ytterst begränsad ut kortsiktigt.

Scandidos målsättning är ett fördubbla omsättningen på tre år, vilket inte framstår som orimligt givet bolagets bredare produktportfölj. I ett sådant scenario skulle Scandidos gå mot såväl svarta siffror som positivt kassaflöde. Investerarna lär då gå i från att se risker för ytterligare nyemissioner till att se möjligheter till väldigt god lönsamhet. Scandidos omsättningskronor kommer då högst sannolikt att värderas upp betydligt från nuvarande nivå. De möjligheterna ska ställas mot en fortsatt olönsam verksamhet i kombination med en relativt liten kassa, vilket gör dock att utrymmet för negativa överraskningar alltjämt är relativt litet.

Sammantaget gillar Affärsvärlden ändå förutsättningarna och tycker att Scandidos är en intressant kandidat till den långsiktiga högriskportföljen. Men investera med måtta.

Detta är en kortversion av Lönsamhetspotential som lockar. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här