Intrum levererade i linje med vinstvarningen

Kredithanteringsbolaget Intrum ökande omsättningen och såg minskat rörelseresultat i linje med vinstvarningen som lämnades 10 juli.
Foto: Intrum

Intrums omsättning steg 2,7 procent till 3 885 miljoner kronor (3 784).

Rörelseresultatet blev 1 384 miljoner kronor (1 475), med en rörelsemarginal på 35,6 procent (39,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 345 miljoner kronor (1 561), med en justerad rörelsemarginal på 34,6 procent (41,3). Preliminär uppgift var 1 345 miljoner.

Resultatet före skatt var 866 miljoner kronor (1 127).

Resultatet efter skatt blev 671 miljoner kronor (879), en minskning med 23,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,39 kronor (6,26), vilket innebär en minskning med 13,9 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 899 miljoner kronor (1 897).

”2020 har definitivt utvecklats på ett oväntat och på många sätt utmanande vis, och jag är både oerhört stolt och imponerad över hur Intrums medarbetare hanterat årets första sex månader. Givet de extraordinära omständigheterna är jag nöjd med första halvårets resultat”, säger vd Mikael Ericson i en kommentar.

I samband med en kapitalmarknadsdag under fjärde kvartalet kommer bolaget att berätta mer om reviderade finansiella målsättningar.

Intrum, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 885 3 784 2,7%
Rörelseresultat 1 384 1 475 -6,2%
Rörelsemarginal 35,6% 39,0%
Rörelseresultat, justerat 1 345 1 561 -13,8%
Rörelsemarginal, justerad 34,6% 41,3%
Resultat före skatt 866 1 127 -23,2%
Nettoresultat 671 879 -23,7%
Resultat per aktie, kronor 5,39 6,26 -13,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 899 1 897 52,8%