Kinnevik ökade substansvärdet

Kinnevik rapporterar en ökning i substansvärdet, inklusive betald utdelning, med 23% under det tredje kvartalet.

”I en tid när Covid-19 fortsätter att ha en stor och allvarlig påverkan på ett växande antal människor och länder ser vi ett fortsatt starkt momentum i våra digitala bolag under det tredje kvartalet. Utöver en god operativ utveckling i många av våra bolag har globala aktiemarknader också i allt högre grad omfördelat kapital till teknikbolag, vilket resulterat i en betydande multipelexpansion som stöttat utvecklingen av vårt substansvärde”, säger VD Georgi Ganev i en kommentar.

Substansvärdet ökade till 107 885 miljoner kronor per 30 september, från 89 577 miljoner den 30 juni. Per aktie låg substansvärdet på 388,39 kronor, att jämföra med 322,50 kronor vid utgången av juni månad. Aktiekursen låg på 365,40 kronor, vilket ger en substansrabatt på 5,9% .

Under kvartalet betalade bolaget ut extra utdelning på 1,9 miljarder kronor från försäljningen i
Zalando.

Resultatet efter skatt blev 20 227 miljoner kronor (2 980) och resultat per aktie hamnade på 72,84 kronor (10,75).

Nettokassan var 2 997 miljoner (5 522 i juni). Justerat för utdelningar från Tele2 under början av oktober uppgick nettokassan till 4,2 miljarder kronor.

”Vi fortsätter att identifiera och utvärdera ett antal spännande möjligheter, både i våra befintliga bolag och i nya investeringar. Med vår starka finansiella ställning har vi full flexibilitet att genomföra vår investeringsstrategi”, säger Georgi Ganev.

Kinnevik, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoresultat 20 227 2 980
Resultat per aktie, kronor 72,84 10,75