Kinnevik vill skifta ut Zalando-aktierna till sina aktieägare

Investmentbolaget Kinnevik föreslår utskiftning av innehavet i modejätten Zalando till sina aktieägare, enligt ett pressmeddelande.
Det är styrelsen som kommer att föreslå detta till aktieägarna vid bolagsstämman. Denna tidigareläggs till 29 april istället för 10 maj. Det betyder att utskiftningen kommer att ske under andra kvartalet.

Baserat på Zalandos stängningskurs den 15 februari motsvarar den avsedda utskiftningen en extra värdeöverföring till Kinneviks aktieägare på cirka 55,1 miljarder kronor, motsvarande ett värde på cirka 200 kronor eller 0,195 Zalandoaktier per Kinnevikaktie.

Utskiftningen kommer att ske genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Enligt Kinnevik kommer utskiftningen att göra den egna portföljen mer balanserad och fokuserad på de yngre och i större utsträckning onoterade tillväxtbolagen, vilket är i linje med den strategiska planen.

Aktieägare som tillsammans representerar 30% av aktierna och 50% av rösterna har uttryckt sitt stöd för den föreslagna utskiftningen och bekräftat att de avser rösta för utskiftningen vid årsstämman.

Zalando har gett en avkastning på 8,6 gånger Kinneviks investering på 7,9 miljarder kronor i bolaget. Kinnevik har varit investerade i Zalando i tio år. Kinnevik äger 54,0 miljoner aktier i Zalando, vilket motsvarar 21% av aktierna i bolaget.