Kinneviks substansvärde steg kraftigt

Investmentbolaget Kinnevik ökade substansvärdet till 322,3 kronor per aktie från 234,7 kronor tre månader tidigare.

Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ökat substansvärde under andra kvartalet.

Substansvärdet per aktie vid kvartalets slut uppgick till 322,5 kronor, vilket är en ökning mot substansvärdet på 234,7 kronor per aktie i slutet av årets första kvartal.

Resultatet efter skatt blev 26 643 miljoner kronor (5 961).

Resultat per aktie hamnade på 89,03 kronor (21,62).

Kinnevik, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoresultat 26 643 5 961
Resultat per aktie, kronor 89,03 21,62


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här