Klövern minskade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Klövern redovisar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem, som främst äger logistik- och kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Hyresintäkterna uppgick till 808 miljoner kronor (921), en minskning med 12,3% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 580 miljoner kronor (651), en minskning med 10,9% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 365 miljoner kronor (395), en minskning med 7,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 393 miljoner kronor (727).

Resultatet efter skatt blev 306 miljoner kronor (609), en minskning med 49,8% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,25 kronor (0,61), vilket innebär en minskning med 59,0% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 22,10 kronor (19,98).

“År 2020 är på grund av covid-19 ett år som inget annat. Vi kan dock konstatera att Klöverns affär är långsiktig, stabil och levererar goda resultat helt enligt plan i en marknad som nu återhämtar sig. Vi gynnas av våra avtalsbundna hyresintäkter och därtill av en hyresgästsammansättning som totalt sett klarat av att möta de rådande marknadsförutsättningarna utan alltför stor påverkan”, säger VD Rutger Arnhult.

Han fortsätter:

“Sammanfattningsvis kan konstateras att vi levererar ett bra resultat trots att förutsättningarna under 2020 är speciella och utmanande. De senaste veckornas utveckling av pandemin i Europa kan komma att påverka takten i ekonomins återhämtning. Men med reservation för denna osäkerhetsfaktor ser jag ändå fram emot en bra avslutning på detta annorlunda år”.

Klövern, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 808 921 -12,3%
Driftöverskott 580 651 -10,9%
Förvaltningsresultat 365 395 -7,6%
Resultat före skatt 393 727 -45,9%
Nettoresultat 306 609 -49,8%
Resultat per aktie, kronor 0,25 0,61 -59,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 22,10 19,98 10,6%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här