Konjunkturrapport: vaccinationsframgångar och stimulanser avgörande för ekonomisk återhämtning

Vaccinationsframgångar och ekonomiska stimulanser är avgörande för att återhämtningen ska bli verklighet. Det skriver Handelsbanken i sin nya konjunkturrapport.

”Hushållen har ofrivilligt sparat under pandemin och när restriktioner lättar kommer vi gå tillbaka till restauranger, köpa kläder och börja resa igen”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i en kommentar.

Den andra smittvågen har orsakat ännu mer lidande än befarat. De ekonomiska utsikterna, både i Sverige och internationellt, har däremot förbättrats jämfört med i våras. Både tillverkningsindustrin och den kinesiska ekonomin har lyckats parera den andra pandemivågen förhållandevis väl. Även när tjänstesektorn drabbats av minskad konsumtion.
Handelsbankens ekonomer räknar med en dämpad BNP-tillväxt under det fjärde kvartalet i fjol och det första kvartalet i år, både globalt och i Sverige, skriver Handelsbanken.

Även om Handelsbankens konjunkturrapport förutser en relativt stark återhämtning i år och nästa år, tar det tid innan världsekonomin fullt ut tagit tillbaka förlorad terräng.

”Tack vare effektiva vaccin kan vi se ljus i tunneln. Tillväxtutsikterna främjas också av att det nu finns ett brexitavtal och en mer expansiv finanspolitik under Joe Bidens administration”, säger Christina Nyman.

Det finns dock risker för bakslag. En utdragen utrullning av vaccinationsprogrammen kan leda till en fördröjd återhämtning. I kombination med otillräckliga stödåtgärder är risken bland annat ökade företagskonkurser.

”Men återhämtningen kan också gå snabbare än vi prognostiserar, genom att restriktioner och osäkerhet lättar snabbt och sätter fart på inte minst företagens investeringar”, säger Christina Nyman.

I bankens senaste konjunkturprognos spås en BNP-tillväxt i Sverige med 2,8% under 2021. Att jämföra med 4,1% som var bedömningen i oktober då Handelsbanken lade fram förra rapporten. Under 2022 spås en tillväxt på 4,1% (2,7).