Kraftigt ökat resultat i statliga bolagsportföljen – lyfts av Vattenfall och LKAB

Omsättningen för bolagen med statligt ägande steg med 9,4% och uppgick till 194,9 miljarder kronor (178,1) för första halvåret 2021. Det framgår av en rapport som publicerats på tisdagen.
Ringhals, Vattenfall
Ringhals. Foto: Vattenfall
Sedermera ökade resultatet till 51,9 miljarder kronor (6,0) vilket framförallt förklaras av ökade resultat i Vattenfall och LKAB. Även Telia bidrog starkt genom att öka sitt resultat med 10 miljarder kronor.

Totala värdet av statens börsnoterade innehav, Telia och SAS, ökade med 12% till 64,6 miljarder kronor. De börsnoterade innehaven utgör 9,2% av den totala portföljen.