Lyckade försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk

Stålbolaget SSAB meddelar i ett pressmeddelande att försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk har gett lyckade resultat.

Det sker inom ramen för HYBRIT-initiativet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, som avser att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål.

”Dagens ståltillverkning medför stora mängder koldioxidutsläpp. Det är inte hållbart. Med HYBRIT-initiativet revolutionerar vi en hel industri och introducerar en ny teknologi för fossilfritt stål i industriell skala”, kommenterar SSAB-chefen Martin Pei som är initiativtagare till projektet.

För närvarande pågår fullskaleförsök att ersätta fossil olja med bioolja. Utöver detta har alternativa bränslen för värmning av pelletsprocessen, baserat på fossilfri el och biobränslen, testats i pilotskala.