Mag Interactive redovisar rekordhög kvartalsomsättning

Mobilspelsutvecklaren Mag Interactive redovisar rekordhög kvartalsomsättning och ökat resultat i tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.
Mag Interactives VD Daniel Hasselberg.
Mag Interactives VD Daniel Hasselberg. Foto: Pontus Lundahl / TT /Mag Interactive
Omsättningen steg 25,6% till rekordhöga 81,4 miljoner kronor (64,8).

Ebitda-resultat blev 15,3 miljoner kronor (3,4), med en ebitda-marginal på 18,8% (5,2).

Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner kronor (-6,8), med en rörelsemarginal på 3,2% .

Resultatet före skatt var 1,7 miljoner kronor (-8,2). Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (-6,5). Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (-0,25). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18 miljoner kronor (6,1).

Antalet dagliga aktiva spelare minskade med 20% mot föregående år och uppgick till 1,9 miljoner medan antalet månatligt aktiva spelare minskade med 25% och uppgick till 6,2 miljoner. Minskningen härleds till att antalet aktiva spelare var extraordinärt högt under föregående års period till följd av att länder var nedstängda.

Genomsnittliga intjäning per daglig aktiv användare, ARPDAU, uppgick till 5,5 amerikanska cents (3,0), en ökning med 84% mot samma period föregående år.

Mag Interactives vd Daniel Hasselberg skriver i rapporten att den förbättrade finansiella prestationen kan härledas till en förbättring i genomsnittlig intjäning per daglig kund i hela spelportföljen.

”Vi upplevde betydande positiva kortsiktiga effekter i Q3 föregående år, kopplat till covid relaterade lockdowns. Givet de tuffa jämförelsetalen är vi relativt nöjda med vår organiska tillväxt i jämförbara valutor”, skriver Hasselberg.

Hasselberg ser positivt på framtida spelsläpp och uppger att bolaget har flera personer som utvecklar nya spel. Men han påminner även om att det fjärde kvartalet är bolagets sämsta säsongsmässiga kvartal historiskt.

Mag Interactive, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 81,4 64,8 25,6%
EBITDA 15,3 3,4 350,0%
EBITDA-marginal 18,8% 5,2%
Rörelseresultat 2,6 -6,8
Rörelsemarginal 3,2%
Resultat före skatt 1,7 -8,2
Nettoresultat 1,3 -6,5
Resultat per aktie, kronor 0,05 -0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet 18 6,1 195,1%