Mälaråsen rapporterar lägre förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Mälaråsen redovisar lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning.
Hyresintäkterna steg till 15,0 miljoner kronor (14,8), en ökning med 1,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,7 miljoner kronor (14,8), en minskning med 0,7% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 10,6 miljoner kronor (11,0), en minskning med 3,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 100,5 miljoner kronor (17,0). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 89,9 miljoner kronor (6,0).

Resultatet efter skatt blev 75,7 miljoner kronor (5,0), en ökning med 1 414% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 28,10 kronor (1,90), vilket innebär en ökning med 1 379% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 10 kronor per aktie (10).

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 203,80 kronor per aktie (171,40) vid årsskiftet.

”Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd”, skriver Mälaråsen.

”Volvo Personvagnar AB har blivit ny hyresgäst i Mälaråsens samtliga tre fastigheter. Volvo har tagit över de befintliga hyresavtalen från Upplands Motor AB vilket innebär att Mälaråsens hyresintäkter blir oförändrade”, skriver bolaget om väsentliga händelser efter periodens utgång.

Mälaråsen, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 15,0 14,8 1,4%
Driftöverskott 14,7 14,8 -0,7%
Förvaltningsresultat 10,6 11,0 -3,6%
Resultat före skatt 100,5 17,0 491,2%
Nettoresultat 75,7 5,0 1 414,0%
Resultat per aktie, kronor 28,10 1,90 1 378,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 203,80 171,40 18,9%
Utdelning per aktie, kronor 10 10 0,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.