Medivir minskar omsättningen och förlusten

Forskningsbolaget Medivir redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en klart minskad förlust.

Omsättningen sjönk 89,7 procent till 1,4 miljoner kronor (13,6).

Ebitda-resultat blev -30,3 miljoner kronor (-96,6).

Rörelseresultatet blev -32,0 miljoner kronor (-114,2).

Resultatet före och efter skatt var -32,0 miljoner kronor (-114,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,32 kronor (-4,72).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -23,6 miljoner kronor (-72,4).

Likvida medel uppgick till 134,6 miljoner kronor (286,3).

“Medivirs viktigaste uppgift är att utveckla och realisera värdet av våra läkemedelskandidater. Det var för att säkerställa vår förmåga att utveckla och exploatera de värden som ligger i vår kliniska portfölj som vi valde att koncentrera och fokusera verksamheten under 2019.
Våra egenutvecklade och helägda projekt har stor potential och jag ser fram emot utvecklingen av dessa projekt, framförallt MIV-818, under 2020. Affärsutveckling är fortsatt i fokus när det gäller remetinostat, birinapant och MIV-711″, säger vd Uli Hacksell.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här