Minskat förvaltningsresultat för Stendörren

Stendörren redovisar ett resultat efter skatt på 106 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (80).

Resultatet per aktie uppgick till 3:76 kronor (2:84).

Driftsöverskottet uppgick till 87 miljoner kronor (90).

Förvaltningsresultatet blev 18 miljoner kronor (32).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 114 miljoner kronor (93).

Värdeförändringar i finansiella instrument påverkade resultatet med 18 miljoner kronor (-10).

Hyresintäkterna uppgick till 148 miljoner kronor (150).

Bolagets utdelningspolicy har hittills varit att utdelningen långsiktigt ska uppgå till högst 50 procent av bolagets förvaltningsresultat efter avdrag för schablonskatt.

”Mot bakgrund av de betydande möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen till avkastningsnivåer som överstiger bolagets långsiktiga avkastningskrav beslutades vid 2019 års årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag, att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen. Av samma skäl har styrelsen beslutat att föreslå 2020 års årsstämma att ingen utdelning lämnas”, heter det.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.