Moberg Pharmas vd: “Kan bli tio gånger större”

INTERVJU Långversion av analysintervju med Peter Wolpert, vd för Moberg Pharma. Exklusivt på Affärsvärlden Analys+.

Hur ser du på balansen i den kommersiella portföljen?
– 90 procent av försäljningen sker i USA där vi själva styr marknadsföringen, vilket resulterat i god tvåsiffrig tillväxt för våra tre stora varumärken Kerasal Nail, Dermoplast och New Skin. I Europa och resten av världen arbetar vi via distributörer och får då naturligtvis en mindre andel av försäljningen och styr inte över marknadsföringen, men det är ändå en affär med bra lönsamhet. Vi har dock inte varit nöjda med utvecklingen hos flera av våra distributörer och det är därför positivt att vi numera har en hög andel försäljning i egen regi. För MOB-015 finns det stor potential också på marknader utanför USA.

Varför har Kerasal Nail/Nalox, som blivit så framgångsrikt i USA, inte blivit större i Europa?
– Vi har en ledande ställning i Skandinavien och på enstaka marknader i EU, och växer totalt med 5 procent i Europa under 2017, men visst är potentialen större. Det blir inte samma fokus när försäljningen sker via distributörer jämfört med vårt eget team, och i Europa har vår partner påverkats av uppköp och sammanslagningar i flera omgångar. De positiva kliniska data som publicerades förra året möjliggör starkare claims som vi nu stöttar våra partners att lansera. I Storbritannien arbetar vi i egen regi och där ser vi möjligheter till bra tillväxt.

Vad gick fel i Asien och hur ser du på distributörsaffären framöver?
– Asien har inte levt upp till förväntningarna. De lokala regelverken och mognaden mellan marknaderna varierar, vilket begränsat vår marknadsföring och påverkat försäljningen i högre grad än vad vi och vår partner räknade med. Vi har därför dragit ner förväntningarna för hela distributörsaffären. På sikt, när MOB015 lanseras, ser vi dock en väsentligt större potential också utanför USA, då MOB-015 som ett registrerat läkemedel möjliggör effektiva försäljningsargument också i dessa länder.

Varför blir MOB015 receptbelagt i USA, men receptfritt på många andra håll, exempelvis i Europa?
– Historiskt har samtliga nagelsvampsläkemedel i USA varit receptbelagda eftersom FDA menar att det krävs ett labbtest för att kunna ställa diagnosen nagelsvamp. De europeiska myndigheterna har haft en annan syn och menar att de flesta naglarna som är gulfärgade och förtjockade är drabbade av nagelsvamp och kan behandlas med receptfria utvärtes preparat som är ofarliga.

– Vidare har MOB-015 stor potential på den receptbelagda marknaden i USA eftersom priserna på patentskyddade läkemedel är väsentligt högre än i övriga världen. Det går inte att jämföra med den receptfria marknaden. Även Kanada och Japan har höga prisnivåer på receptbelagda preparat.

Försäljningen av Valeants konkurrerande produkt Jublia toppade snabbt ur. Hur ser du på det?
– De lanserade Jublia 2014 och investerade stort i marknadsföring, 100 miljoner dollar i tv-reklam och liknande bara under 2015. På bara 18 månader kom Jublia upp i en årstakt på 338 miljoner dollar i försäljning. Sen hamnade Valeant som bekant i en kris, förlorade distributionen för Jublia och var tvungna att dra ner och sälja ut verksamheter. Nu omsätter Jublia strax under 100 miljoner dollar, men det är en pressad organisation som var tvungen att säkra nya distributionskanaler.

Vad kan ni sälja MOB015 för i USA?
– Listpriserna för patentskyddade utvärtes preparat är höga, över 1 500 dollar, och de stiger varje år trots Valeant-skandalen. Så vi räknar med att listpriset kommer ligga kring 1 700 dollar för cirka tre månaders behandling när vi lanserar MOB015. Det är samma nivå som för både Jublia och Kerydin. Sedan får försäkringsbolaget rabatter utifrån listpriset, ungefär 30–60 procent beroende på terapiområde.

– Vi är försiktiga i vår kalkyl. Med antaganden om att MOB015 tar 5,0–7,5 procent av marknaden, och att rabatten från listpriset blir cirka 50 procent, så blir det 170–300 miljoner dollar i årlig intäkt, vilket naturligtvis är den mest intressanta kommersiella möjligheten för MOB015.

Om MOB015 blir godkänt, vad är nästa steg för Moberg Pharma?
– Då satsar vi framförallt på att fortsätta utveckla den kommersiella verksamheten. MOB-015 kan ju bli tio gånger större än hela vår nuvarande portfölj, vilket skulle möjliggöra att ta bolaget till en helt annan nivå. Vi ser möjligheter att behålla rättigheterna på vissa utvalda marknader och där styra försäljningen, precis som vi gjort i USA för Kerasal Nail. Vi kan även tänka oss att marknadsföra tillsammans med en partner på den amerikanska marknaden.

Ni skissar på 250–500 miljoner dollar i årlig försäljning för MOB 015 globalt. Men vad skulle er andel bli om ni anlitar en partner?
– Det gjordes en sådan affär 2014 enbart för USA-marknaden för Kerydin, ett konkurrerande preparat med sämre data. Det licensierades av Anacor till Novartis-ägda Sandoz, direkt efter godkännandet, till bra villkor. Anacor fick 65 miljoner dollar och sedan delade de bruttovinsten 50/50. Det motsvarar en licensroyalty på minst 45 procent.

Kan ni få lika bra villkor?
– Skulle du prata med analytiker i dag så skulle de vara mer konservativa. Och de som analyserar oss har varit väldigt konservativa och räknar bara med royaltyer. Men vi räknar med att vi kan få en upfrontbetalning och milstolpsbetalningar. Därutöver räknar vi med en hög tvåsiffrig royalty.

Hur sannolikt är det att MOB015 blir godkänt, i dina ögon?
– Vi har nära kontroll över projektet och bedömer att det är väsentligt högre sannolikhet än 80 procent att vi kommer lyckas ta MOB015 till marknaden.

Har förseningen av patientrekryteringen påverkat sannolikheten att MOB015 blir godkänt negativt?
– Nej, det har inte påverkat negativt. Snarare tvärtom, eftersom huvudanledningen till förseningen är att betydligt fler patienter screenats bort än vi räknat med. Det är bra att de som inte uppfyller kriterierna har screenats bort, det ökar sannolikheten till starka resultat.

– Problemet med nagelsvamp är att naglarna kan se väldigt olika ut. Får vi in naglar i studien där hela nageln är svampangripen –  hela nageln än gul – då räcker det inte med 52 veckor för att en frisk nagel skall växa ut även om läkemedlet fungerar. Och då räknas den patienten som ett misslyckande i fas 3-studien. Det är därför vi införde ett extra screeningsteg som sorterar bort de naglar som inte hör hemma i studien.

Hur ser du på er höga skuldsättning?
– Det var naturligtvis medvetet för att genomförvärva de attraktiva förvärven av New Skin och Dermoplast. Lånet löper till 2021, och vi räknar med att få data för MOB 015 under andra halvåret 2019. Utifrån det kan vi göra en transaktion under 2020, om inte tidigare, så det blir i god tid innan lånet ska refinansieras.

Men om MOB 015:s fas 3-studie fallerar då?
– Då finns det stora övervärden i den amerikanska OTC-portföljen. Den omsätter strax över 40 miljoner dollar, även efter att Balmex avyttrats. Den här typen av portföljer säljs för 3,5–4 gånger omsättningen, vilket motsvarar ett värde på cirka 150 miljoner dollar, väsentligt över bolagets enterprise-value i dag. Det ger ett bra skydd på nedsidan. Vi vill fortsätta att förädla portföljen, men den borde också utgöra en trygghet för aktieägarna och definitivt en trygghet för obligationsinnehavarna. Notera också att obligationen hela tiden handlats på kurser över 100 procent.

Ni lade 85 miljoner kronor på forskning i fjol. Blir det mer eller mindre 2018–2019?
– Investeringstakten är hög 2017–2018 och sedan börjar den minska 2019, då studierna ska vara klara. År 2020 är kostnaderna mycket låga för studierna. Vi har inte gått ut med någon -exakt prognos, men i och med att vi behövde förlänga tiden något så blir det något dyrare än de cirka 20 miljoner dollar vi flaggade för i obligationsprospektet för några år sedan. Men vi klarar det med den finansiering vi har och det kassaflöde vi genererar.

Ni fick kritik av Paretos analytiker för att ni aktiverar kostnader för fas 3-studierna. Kommentar?
– Min syn är det är en icke-fråga för dem som värderar bolaget. Vi har fört noggranna diskussioner med vår revisor om detta och det är helt korrekt enligt regelverket. Fördelen är att vi tydligt redovisar lönsamheten i den kommersiella verksamheten, samtidigt som vi tydligt redovisar vår totala FoU-investering via resultat- och balansräkningen i en separat sammanställning. I en kassa-flödesmodell spelar det ingen roll om vi aktiverar eller inte. Så jag tycker det har gjorts en höna av en fjäder där.

 

LÄS AFFÄRSVÄRLDENS KÖPRÅD

Ovanstående långversion av analysintervjun med Moberg Pharmas vd Peter Wolpert publiceras exklusivt på Analys+.

Intervjun gavs i samband med börsredaktionens analys Billiga fas 3-optioner lockar, som utmynnade i köpråd för Moberg Pharma-aktien på ett års sikt.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här