Muntrare än väntat i industin

Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade mer än väntat i augusti.

Industriindexet förbättrades under augusti till 53,4. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 52,1. En siffra över 50 indikerar expansion.

Föregående månads utfall var 51,4 (uppreviderat från 51,0). Därmed befinner sig PMI nu i en tillväxtzon för andra månaden i rad. Siffran för augusti motsvarar också den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018.

Samtliga delindex agerar som draglok men det är orderingången som sticker ut med ett bidrag på 1,1 procentenheter till PMI-total. Bidraget från produktionen är mest begränsat med 0,1 procentenheter.

”Tillverkningsindustrins produktionsplaner var mer expansiva i augusti jämfört med i juli och indexet steg till 62,1, den högsta nivån sedan drygt ett år tillbaka. Något som kan tyda på en mer positiv syn om konjunkturen”, skriver Swedbank i en kommentar.

Nordea skriver i en kommentar att statistiken var som förväntat.

“Sammantaget är dagens rapport bra, i linje med vad vi hade förväntat oss. Återhämtningen inom tillverkningsindustrin fortsätter i god takt, om än från en mycket låg nivå”, skriver chefsanalytikern inom makroekonomi Torbjörn Isaksson.

Sverige augusti, 2020 Konsensus juli, 2020
Inköpschefsindex för industrin 53,4 52,1 51,0

Konsensusdata från Bloomberg

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här