Netflix rasade i efterhandeln på rapport

Streamingjätten Netflix nådde inte upp till vinstförväntningarna och tappade drygt 9 procent i efterhandeln.

Netflix redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet var lägre än väntat och aktien sjönk 9,1 procent i efterhandeln.

Omsättningen steg 25,0 procent till 6,15 miljarder dollar (4,92). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6,08.

Resultat per aktie hamnade på 1,59 dollar (0,60), vilket är 12,6 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 1,82.

Antalet nya prenumeranter totalt under kvartalet uppgick till 10,09 miljoner (2,70).

För det tredje kvartalet spår bolaget en vinst per aktie på 2,09 dollar, väntat 2,00 dollar.

Omsättningen beräknas uppgå till 6,33 miljarder dollar, väntat 6,38 miljarder dollar.

För det tredje kvartalet spår bolaget netto nya prenumeranter 2,5 miljoner (6,77), väntat 5,21.

Netflix, BUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 6,15 6,08 1,2% 4,92 25,0%
Resultat per aktie, USD 1,59 1,82 -12,6% 0,60 165,0%

Konsensusdata från Factset