Next Biometrics minskade förlusten

Next Biometrics rapporterar en minskad rörelseförlust i det första kvartalet.
Omsättningen sjönk 25,5 procent till 20,5 miljoner norska kronor (27,5). Jämfört med fjärde kvartalet ökade omsättningen 122 procent.

Ebitda-resultat blev -33,6 miljoner norska kronor (-38,8).

Rörelseresultatet blev -37,8 miljoner norska kronor (-42,9).

Resultatet före skatt var -35,0 miljoner norska kronor (-44).

Resultatet efter skatt blev -35,3 miljoner norska kronor (-44).

Resultat per aktie hamnade på -0,82 norska kronor (-1,48).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -33,5 miljoner norska kronor (-35,2).

Likvida medel uppgick till 54,1 miljoner norska kronor (188,9).

Bolaget har tidigare aviserat besparingsåtgärder vilka utökades i mitten av april. Bolaget siktar på att ligga på en kostnadsnivå på 5 miljoner norska kronor per månad under det fjärde kvartalet i år, att jämföra med 16 miljoner per månad som var fallet under fjärde kvartalet 2019.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här