Nilörn ökar omsättningen och dubblar vinsten

Etikettillverkaren Nilörn ökade omsättningen och dubblade vinsten i det fjärde kvartalet.
Nilörn

Omsättningen steg 1,2% till 173 miljoner kronor (171).

Rörelseresultatet blev 21,2 miljoner kronor (11,6), med en rörelsemarginal på 12,3% (6,8).

Resultatet efter skatt blev 14,5 miljoner kronor (7,1), en ökning med 104,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,28 kronor (0,62).

Orderingången landade på 189 miljoner kronor (188), en ökning med 0,5% mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,00 kronor (0).

”Under fjärde kvartalet har merparten av verksamheten varit igång. Tack vare Nilörns geografiska spridning och relativa storlek har vi kunnat leverera till våra kunder från andra länder när ett land stängts ned. Detta har varit en stor fördel för våra kunder”, skriver VD Krister Magnusson i rapporten.

Han fortsätter:

”Det är ett fortsatt utmanande marknadsklimat där flertal länder, kunder och butiker har stängt ner. Samtidigt har ehandel och sport gynnats och Nilörn har attraherat kunder inom dessa segment, vilket bidragit positivt 2020.”

Nilörn-chefen menar att bolaget blivit relativt starkare under krisen.

”Jag är övertygad om att med de förbättringsåtgärder som gjorts och när vi väl kommit igenom coronakrisen står Nilörn relativt sett starkare och kan fortsätta den positiva trend vi haft de senaste 10 åren”, avslutar han sitt VD-ord.

Nilörn, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 189 188 0,5%
Nettoomsättning 173 171 1,2%
Rörelseresultat 21,2 11,6 82,8%
Rörelsemarginal 12,3% 6,8%
Nettoresultat 14,5 7,1 104,2%
Resultat per aktie, kronor 1,28 0,62 106,5%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 0