Nokia klart bättre än väntat

Telekombolaget Nokia redovisar högre omsättning och vinst än väntat i det andra kvartalet. Till följd av årets starka start höjer Nokia sin helårsguidning.
Nokia
Nokias huvudkontor. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/TT
Omsättningen steg 4,3 procent till 5 313 miljoner euro (5 092). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 154. Nokia upplevde tillväxt i samtliga affärsområden och starkast levererade Network Infrastructure.

Rörelseresultatet blev 484 miljoner euro (170). Rörelsemarginalen var 9,1 procent (3,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 682 miljoner euro (423), med en justerad rörelsemarginal på 12,8 procent (8,3).

Justerat nettoresultat ökade med 71 procent till 539 miljoner euro (316).

Justerat resultat per aktie blev 0,09 euro (0,06), vilket är 125 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,04.

Till följd av den starka starten på året höjer Nokia sin helårsguidning för omsättningen till mellan 21,7 och 22,7 miljarder euro (20,6-21,8). Vidare höjs även guidningen för den justerade rörelsemarginalen till mellan 10 och 12 procent (7-10).

Nokia, MEUR Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 5 313 5 154 3,1% 5 092 4,3%
Rörelseresultat 484 170 184,7%
Rörelsemarginal 9,1% 3,3%
Rörelseresultat, justerat 682 423 61,2%
Rörelsemarginal, justerad 12,8% 8,3%
Resultat per aktie, justerat, EUR 0,09 0,04 125,0% 0,06 50,0%

Konsensusdata från Factset