Nolato ökade rörelseresultatet mer än väntat

Industriunderleverantören Nolato redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Industriunderleverantören Nolato redovisar högre intäkter och resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med analytikernas förväntningar

Nettoomsättningen steg 26,3% till 2 500 miljoner kronor (1 980). Utfallet var 8,2% högre jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 311 miljoner kronor.

Ebita-resultatet uppgick till 304 miljoner kronor (238), väntat var 264 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 12,2% (12,0). Bolaget har här exkluderat en engångspost på -17 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 282 miljoner kronor (236), vilket är 8,5% högre än det väntade rörelseresultat på 260 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 11,3% (11,9).

Resultatet före skatt var 267 miljoner kronor (232).

Resultatet efter skatt blev 211 miljoner kronor (186), vilkar är 11,1% högre än analytikerkonsensus som låg på 190 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 7,92 kronor (7,02).

“Samtliga våra affärsområden har utvecklats positivt och uppvisat tillväxt under det tredje kvartalet, Per den 1 september slutförde vi förvärvet av GW Plastics, vårt hittills största förvärv. Detta stärker markant vår ställning på den nordamerikanska marknaden och ger oss en solid position på de tre för oss viktigaste kontinenterna Asien, Europa och Nordamerika”, konstaterar Nolatos VD och koncernchef Christer Wahlquist i delårsrapporten.

“Tillväxten av produktionsvolymer har varit stark, framförallt inom segment där efterfrågan ökat till följd av pandemin, bland annat diagnostik”, kommenterar Christer Wahlquist.

2Volymerna inom VHP har visat god tillväxt under 2020, men historiskt haft volymsvängningar mellan kvartalen. Volymerna inom VHP bedöms minska under det fjärde kvartalet. Tillsammans med kund har vi gemensamt genomfört kostnadssänkningar inom hela leverantörsledet, vilket även påverkar vår omsättning framöver. Nolato bedömer att omsättningen för affärsområdet under fjärde kvartalet kommer att vara mera i nivå med årets första kvartal”, säger Christer Wahlquist.

Utvecklingen inom EMC-området har normaliserats efter att ha påverkats av pandemin under inledningen av året. Volymerna till mobiltelefoner har varit fortsatt svaga.

“Efterfrågan från kunderna inom fordonsindustrin har successivt ökat under kvartalet och övriga segment har haft bra volymer”, kommenterar Christer Wahlquist.

Nolato, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 500 2 311 8,2% 1 980 26,3%
EBITA 304 264 15,2% 238 27,7%
EBITA-marginal 12,2% 11,4% 12,0%
Rörelseresultat 282 260 8,5% 236 19,5%
Rörelsemarginal 11,3% 11,3% 11,9%
Resultat före skatt 267 232 15,1%
Nettoresultat 211 190 11,1% 186 13,4%
Resultat per aktie, kronor 7,92 7,02 12,8%

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här