Nordea ökade rörelseresultatet mer än väntat

Nordea Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Banken har bokfört hela årets förväntade resolutionsavgift under första kvartalet.
Frank Vang-Jensen, VD för Nordea.
Frank Vang-Jensen, VD för Nordea. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
De totala intäkterna uppgick till 2 420 miljoner euro (2 002), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 2 254 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1 212 miljoner euro (1 109), väntat 1 181 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 827 miljoner euro (765), väntat var 797 miljoner euro.

Tradingnettot uppgick till 370 miljoner euro (110), konsensus 256 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 319 miljoner euro (1 248), analytikerkonsensus var 1 283 miljoner euro. Rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter uppgick till 1 095 miljoner euro (1 095).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 101 miljoner euro (754), väntat var 979 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 52 miljoner euro (155), väntat var 108 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 1 049 miljoner euro (599), väntat var 865 miljoner euro.

Kostnadsutvecklingen är i linje med plan, uppger banken i en kommentar. Ökade resolutionsavgifter och valutaeffekter gav högre kostnader under första kvartalet. Justerat för dessa poster, och för införlivandet av Nordea Finance Equipment (NFE), minskade kostnaderna med 3% på årsbasis.

”För 2021 bokfördes hela den förväntade resolutionsavgiften för året (224 miljoner euro) under första kvartalet, medan den för 2020 gjordes som två bokningar – 153 miljoner euro under första kvartalet och 49 miljoner euro under andra kvartalet. Personalkostnaderna minskade med 2%, även efter att ha inkluderat kostnaderna från NFE. Kostnadsprognosen för helåret 2021 är under 4,6 miljarder euro”, skriver banken vidare.

”Vi är fokuserade på att nå vårt helårsmål på kostnader under 4,6 miljarder euro, trots att det blir svårare till följd av hög affärsaktivitet och starkare valutakurser”, säger VD Frank Vang-Jensen i en kommentar.

Gällande kreditkvaliteten uppges denna vara fortsatt stark. De realiserade kreditförlusterna har varit mycket låga, och kreditförlusterna för kvartalet uppgick till 52 miljoner euro. ”Vi har emellertid behållit vår buffert enligt ledningens bedömning oförändrad på 650 miljoner euro, eftersom den samlade effekten av covid-19-pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker”, säger Vang-Jensen.

Nordea, MEUR Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Intäkter 2 420 2 254 7,4% 2 002
Räntenetto 1 212 1 181 2,6% 1 109
Provisionsnetto 827 797 3,8% 765
Tradingnetto 370 256 44,5% 110
Rörelsekostnader -1 319 -1 283 -1 248
Rörelseresultat före kreditförluster 1 101 979 12,5% 754
Kreditförluster -52 -108 -155
Rörelseresultat 1 049 865 21,3% 599

Konsensusdata från Factset