Nordea: Svensk ekonomi rusar

I stort sett alla indikatorer i svensk ekonomi pekar åt rätt håll, med en arbetsmarknad som snabbt förbättras och massiva stimulanser, skriver Nordea i sin konjunkturrapport. Banken ser en större risk för överhettning än för ekonomiska bakslag av pandemin.
Nordeas chefsekonom Annika Winsth.
Annika Winsth, chefsekonom Nordea Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Svensk ekonomi är urstark, skriver Nordea. I konjunkturrapporten spås en BNP-tillväxt på 4,6% i år och 3,0% nästa år. De tidigare prognoserna låg på 4,1 respektive 3,0%.

”Redan till midsommar bör 70% av den vuxna befolkningen ha fått en första dos vaccin eller varit sjuka. Restriktionerna bör då lättas och samhället öppnas upp. Det skapar förutsättningar för en rejäl studs uppåt även i de branscher som har drabbats särskilt hårt av pandemin”, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

De utsatta tjänstebranscherna, såsom hotell, restaurang och taxi, kännetecknas av flexibilitet och kan snabbt kan återanställa personal när efterfrågan således ökar. Nordea tror att arbetslösheten därmed kan sjunka under 8% redan i sommar, vilket är betydligt lägre än regeringens prognos. Att långtidsarbetslösheten minskat sedan årsskiftet ses också som ett styrkebesked.

Risken för ekonomiska bakslag på grund av coronapandemin ses som begränsad. Under tredje vågen har ekonomin gått starkare än väntat. Snarare ses överhettning som en risk då den expansiva politiken fortgår i en miljö där efterfrågan är hög.

Riksbanken tycks heller inte lägga någon större vikt vid den urstarka ekonomin. Då inflationen bara tillfälligt når målet väntas penningpolitiken förblir expansiv. Den låga räntan är enligt Nordea ett viktigt skäl till att bostadspriserna skenar.

Banken menar att det även finanspolitiskt finns risker att stimulanserna är kvar för länge, inte minst då det kommande valåret lockar till fortsatta stimulanser.

”Den ekonomiska krisen är bakom oss och fokus bör nu inriktas på att rusta Sverige för framtida utmaningar. Risken är överhängande att regeringen stimulerar för mycket och inte fasar ut stöden tillräckligt snabbt, inte minst med tanke på att det är val nästa år. Det är alltid lättare att sjösätta stimulanser än att ta tillbaka dem”, säger Annika Winsth.