Nytt innehav lyfter portföljen

PORTFÖLJUPPDATERING Småbolagsportföljens nya innehav levererar. Portföljen kör återigen ifrån index.

Under gångna veckors urstarka börs har Småbolagsportföljen haft svårt att hålla jämna steg med index. I slutet av mars gjorde vi därför en vårstädning i portföljen, där vi bland annat tog hem vinst i datalagringsbolaget Proact och plockade in några nya aktier.

Ett av de nya innehaven är ventilationsbolaget Lindab. Aktien köprekades i Affärsvärlden Nr 1-2/2019 med motivering i bolagets goda möjligheter till marginalförbättringar. Trots en uppgång på 30 procent sedan årsskiftet bedömde vi då ändå aktien som fortsatt attraktiv, när den plockades in till portföljen på 82 kronor i slutet av mars.

Sedan vi köpte aktien har den avancerat ytterligare 25 procent, stärkt inte minst av den omvända vinstvarningen som aviserades onsdag kväll.

Lindab verkar onekligen ha fått ordning på marginalerna. Bolaget vill inte precisera från vilka områden förbättringarna härrör, men klart är att det preliminära rörelseresultatet på 192 miljoner kronor mer än fördubblas från 71 miljoner kronor motsvarande period året innan. Nettoomsättningen har gått från 2 153 miljoner kronor till 2 315 miljoner kronor under samma period.

Det förbättrade resultatet beror sannolikt på Lindabs prishöjningar efter högre stålpriser, men det finns fortsatt uppsida. Fortsätter stålpriserna höjas kommer Lindab förmodligen fortfarande kunna höja priserna, men vid en avmattning i råvaruprisutvecklingen kan bolaget få dubbelt positiv marginaleffekt. Även för det tidigare olönsamma affärsområdet Building Systems har vinden nu vänt. Verksamheten visade svarta resultatsiffror får 2018, vilket är första gången på tre år.

Vid lunchtid på torsdagen handlas aktien runt 103 kronor. På rullande 12 innebär det att aktien i dag värderas till ev/ebit på 13,7. Om marginalerna håller i sig innebär det en framåtblickande ev/ebit-värdering på 8,4 för 2019, vilket är lägre än den ev/ebit-värdering på 9 som vi prognostiserade i analysen från januari tidigare i år.

En tredje positiv trend för Lindab är att förvärvsaktiviteten verkar ha kommit igång igen, efter att bolaget amorterade av på nettoskulden under 2018. I början av april förvärvades brittiska Ductmann, ett ventilationsbolag specialialiserat på brandklassade kanalsystem som används i bland annat kök. Ductmann omsätter 4,2 miljoner euro och väntas bidra positivt till Lindabs resultat från och med tidpunkten för förvärvet, den 2 april i år.

Nedan ses avkastningsläget för portföljen vid lunchtid på torsdagen:

mel port 2019-04-11.JPG

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.