Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpvärd eftersläntrare

2019-01-09 18:00
Foto: Lindab

Lindab ökar såväl omsättning som resultat med tvåsiffriga procenttal. Men aktien behandlas ändå styvmoderligt. Affärsvärlden ser nytt köpläge.

För drygt ett år sedan, i nummer 50/2017, argumenterade vi för att ventilationsbolaget Lindab var ett bra aktieval för den långsiktiga portföljen. Låga värderingsmultiplar på en låg rörelsemarginal, väsentligt sänkt skuldsättning och renodlingspotential tillhörde aktiens förtjänster. De som hoppats på snabb renodling har emellertid blivit besvikna.

Försöken att sälja affärsområdet Building Systems har inte burit frukt. De indikativa bud som erhållits har helt enkelt varit för låga, så Lindabs styrelse och ledning bedömer att det ligger i aktieägarnas intresse att avsluta det pågående besparingsprogrammet och lyfta lönsamheten ytterligare före en exit.

Dessutom har utvärderingen visat att icke-ventilationsverksamheten, bland annat stuprör och stålprofiler, inom affärsområde Products & Solutions bedöms ge sådana synergier att den ska behållas inom koncernen. Affärsområdet delas dock upp i två delar från årsskiftet: Ventilation Systems respektive Profile Systems.

Affärsvärldens bild är att Lindab inom något år rimligen gjort sig av med Building Systems. Det i kombination med att nettoskulden amorterats ned till cirka 1,6 gånger ebitda-resultatet ger den nye vd:n Ola Ringdahl, som hämtades från välskötta Latourbolaget Nord Lock Group, gott om utrymme att växa ventilationsaffären via förvärv. I ett riktigt långt perspektiv kan ventilationsaffären till slut bli så dominerande att profilaffären då kan avyttras med mer hanterbara effekter.

Mer kortsiktigt har Lindab god medvind, illustrerat av 10 procents organisk tillväxt under fjolårets tre första kvartal. Höga stålpriser har gjort att Lindabs hävstång på omsättningstillväxten varit dålig en tid, men i år har bolaget börjat komma ikapp med prishöjningarna. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 18 procent januari–september i fjol. Enligt vd har fortsatta prishöjningar för att kompensera stålpriserna högsta prioritet. Affärsvärlden räknar med ytterligare positiva effekter från prishöjningar redan i år, med lönsamhetsförbättring som följd.

Sammantaget ser vi goda förutsättningar för tvåsiffrig vinsttillväxt i Lindab från nuvarande nivåer. Över tid borde dessutom en ökad fokusering mot ventilation öka lönsamhetspotentialen. Trots detta handlas aktien till ev/ebit 9 respektive p/e 10 på Affärsvärldens prognos för 2019. Det är rimligen bara en tidsfråga innan Lindab värderas upp. Det långsiktiga köpläget i aktien består.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom