Odd Molly får godkännande av Nasdaq Stockholm efter förnyad börsgranskning

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly har erhållit Nasdaq Stockholms godkännande efter förnyad börsgranskning. Det framgår av ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: TT
Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq Stockholm bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk. Mot bakgrund av Nasdaq Stockholms godkännande avser Odd Molly att kalla till extra bolagstämma i syfte att dela ut aktierna i We are Spindye under hösten 2021.

Nasdaq Stockholm har lämnat besked om att Odd Molly, även efter en utdelning av aktierna i We are Spindye, fortsatt uppfyller noteringskraven och godkänt att Odd Mollys aktier fortsatt handlas på Nasdaq Stockholm.