Odd Mollys resultat påverkas positivt av värdeförändringar på fastigheter

Modebolaget Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet, inklusive indikativ resultatpåverkan i det tredje kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.
Odd Molly
Foto: Fredrik Persson /TT
I det idag publicerade prospektet framgår att de förvärvade fastigheterna förväntas upptas till ett värde om 139,6 miljoner kronor. Detta ger upphov till en indikativ positiv rörelseresultateffekt om 17,5 miljoner kronor och en effekt på resultatet efter skatt om 13,8 miljoner kronor.

Dessa effekter är ej slutligt fastställda. De slutligt fastställda effekterna på rörelseresultatet och resultatet efter skatt kommer att påverka resultatet positivt i det tredje kvartalet 2020 och redovisas i samband med publiceringen av delårsrapporten den 23 oktober, klockan 08:00.

Odd Molly redovisar en finansiell nettoskuldsättning på 105 miljoner kronor per den 31 juli.