Ökad förlust för Boozt

E-handelsbolaget Boozt redovisar en ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt utökas förlusten jämfört med fjolåret.
Foto: Boozt
Omsättningen steg 7,5 procent till 766,0 miljoner kronor (712,4).

Bruttovinsten blev 244,3 miljoner kronor (269,9), med en bruttovinstmarginal på 31,9 procent (37,9).

Rörelseresultatet blev -87,8 miljoner kronor (-21,0).

Justerat rörelseresultat utföll på -61,0 miljoner kronor (-11,3). Bolaget guidade den 20 april för en justerad rörelseförlust på mellan -63 och -57 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -79,9 miljoner kronor (-20,2).

Resultat per aktie hamnade på -1,39 kronor (-0,35).

“Det har varit ett ovanligt kvartal med mycket som har hänt på kort tid. Verksamhetsmässigt lyckades vi hantera att intäkterna blev lägre än förväntat under kvartalet tack vare vår flexibla kostnadsstruktur. Vår kostnadsstruktur har förbättrats avsevärt under det senaste halvåret, vilket resulterade i en förbättrad underliggande lönsamhet för kvartalet. Av försiktighetsskäl och som en proaktiv åtgärd har vi gjort en extraordinär nedskrivning av tidigare säsongers lager med 58 miljoner kronor för att avspegla den nya verkligheten med en dämpad efterfrågan på mode och kläder på kort sikt”, säger Hermann Haraldsson i vd-ordet.

Bolaget släpper också en ny prognos i samband med rapporten.

Den nya helårsprognosen är en nettoomsättningstillväxt om 10-20 procent och en justerad rörelsemarginal om 1-3 procent. Denna prognos ersätter den tidigare återkallade prognosen från 5 april på grund av osäkerheten från coronapandemin.

Boozt, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 766,0 712,4 7,5%
Bruttoresultat 244,3 269,9 -9,5%
Bruttoresultatmarginal 31,9% 37,9%
Rörelseresultat -87,8 -21,0
Rörelseresultat, justerat -61,0 -11,3
Nettoresultat -79,9 -20,2
Resultat per aktie, kronor -1,39 -0,35
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här