Oscar Properties minskar omsättningen men vänder till vinst

Bostadsutvecklaren Oscar Properties fortsätter sin förändringsresa från att vara en bostadsutvecklare till att bli ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Bolaget redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, men vänder samtidigt till vinst.

Omsättningen sjönk 79,3% till 6,3 miljoner kronor (30,4).

Rörelseresultatet blev 35,4 miljoner kronor (-221), med en rörelsemarginal på 561,9%, Oscar Properties, till följd av värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Resultatet före skatt var 15,5 miljoner kronor (-248).

Resultatet efter skatt blev 14,0 miljoner kronor (-250).

Resultat per aktie hamnade på 0,12 kronor (-8,25).

”Den pågående pandemin har påverkat hela omvärlden och så även Oscar Properties. Vi kan dock konstatera att vi trots rådande pandemi lyckats hålla produktionen igång, hålla satta kostnadsramar, förbättra finansieringen och inte minst genomföra de förvärv vi nu gjort. Mot bakgrund av det är det med stor tillförsikt jag ser fram emot det fortsatta arbetet under 2021”, skriver vd Oscar Engelbert.

Oscar Properties, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 6,3 30,4 -79,3%
Rörelseresultat 35,4 -221
Rörelsemarginal 561,9%
Resultat före skatt 15,5 -248
Nettoresultat 14,0 -250
Resultat per aktie, kronor 0,12 -8,25