Påbörjade husbyggen i Sverige ökade 13% under januari-september

Preliminärt påbörjades byggandet av 38 700 lägenheter i Sverige under de tre första kvartalen 2020. Det innebär en ökning med 13% jämfört med samma period 2019 då 34 250 lägenheter började byggas. Det skriver SCB.
Fusk i byggbranschen
Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 31 500 i flerbostadshus. Det är 19% fler än under motsvarande period 2019. Preliminärt var cirka 66% av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 7 200 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 8% jämfört med de tre första kvartalen 2019.