Prevas ökar omsättning och vinst

It-konsulten Prevas ökade såväl omsättningen som vinsten i det tredje kvartalet.
Prevas VD Johan Strid. Foto: Prevas

Omsättningen steg 59,4% till 252,9 miljoner kronor (158,7).

Rörelseresultatet blev 31,3 miljoner kronor (13,4), med en rörelsemarginal på 12,4%  (8,4). I resultatet ingår en reavinst om 9,6 miljoner kronor från försäljningen av Tritech Solutions.

Resultatet efter skatt blev 24,5 miljoner kronor (3,9), en rejäl ökning mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,92 kronor (0,43).

”Kvartalet har även inneburit arbete med sökande efter nya förvärvskandidater – ett ständigt pågående arbete. I takt med att Prevas blir mer känt och uppmärksammat så innebär letandet inte bara initiativtagande från Prevas sida, utan också i allt högre grad att hantera inkom­mande förslag. Vi välkomnar kontakter och propåer på förvärvstemat från verksamheter som vill förena sig med vår utvecklande resa på Prevas”, skriver VD Johan Strid i rapporten.

Prevas arbetar med integrationen Evotech, ett arbete som är stort men som enligt bolaget väntas bli klart under årets sista kvartal.

 

Prevas, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 252,9 158,7 59,4%
Rörelseresultat 31,3 13,4 133,6%
Rörelsemarginal 12,4% 8,4%
Nettoresultat 24,5 3,9 528,2%
Resultat per aktie, kronor 1,92 0,43 346,5%