Rapportras för Ericsson

En höjd utdelning hjälpte inte. Telekomtillverkaren Ericssons aktie rasar efter ett bokslut med ett oväntat svagt resultat. Aktien faller med över åtta procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

Överlag såg bolaget en bra utveckling, enligt Börje Ekholm, men till viss del drabbades bolaget av en osäkerhet på marknaden i Nordamerika.

– Vi såg framför allt en bra bruttomarginal för fjärde kvartalet. Det tycker jag är en av de viktigaste signalerna för vår konkurrenskraft, säger koncernchefen Börje Ekholm till TT.

– Vi såg ett fjärde kvartal där vi fortsatte leverera på vår fokuserade strategi från 2017, säger han.

Lägre än väntat

Vinsten före skatt på 6,05 miljarder kronor för fjolårets fjärde kvartal kan jämföras med förlusten före skatt på 2,57 miljarder kronor motsvarande period ett år tidigare.

Omsättningen uppgick till 66,3 miljarder kronor, jämfört med 63,8 miljarder kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att vinsten före skatt för fjärde kvartalet i fjol skulle landa på 6,4 miljarder kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv.

– De investeringar vi har gjort i produktportföljen börjar bära frukt, säger Börje Ekholm.

Ericssons försäljning i Nordamerika sjönk till 17,4 miljarder, mot 18 miljarder ett år tidigare. Försäljningen i Europa och Latinamerika sjönk till 17,5 miljarder, mot 18,2 miljarder.

Svagt i Nordamerika

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank pekar ut just utvecklingen i Nordamerika som ett orosmoln.

– Försäljningstillväxten mattas framför allt av drivet av utvecklingen i Nordamerika. Vad gäller försäljningen är den stora frågan om det är temporärt eller inte. Nordamerika är en väldigt viktig region och är det en utveckling som fortsätter är det inte bra, säger hon.

5G-utvecklingen där går fort och nordamerikanska operatörer är snabba och konkurrensen hög, enligt Landeborn.

Ett annat frågetecken kring Ericsson är kostnadsökningar inom forskning och utveckling och för försäljning som stiger snabbare än väntat.

Börje Ekholm känner sig trygg med Ericssons position på 5G-marknaden. Bland annat räknar bolaget med att börja stora 5G-utbyggnader i Kina under 2020.

Tar ni marknadsandelar på 5G?

– Vi tror att vi växer snabbare än marknaden på 5G, säger Börje Ekholm.

Han är inte särskilt bekymrad över signaler om en inbromsande konjunktur, för Ericssons del.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan. Vi är lite frikopplade från den allmänna konjunkturen. Vi drivs av två saker, den ena är tillväxten i trafiken som fortsatt är hög och sen är vi i ett teknikskifte mellan 4G och 5G.

Höjer utdelningen

Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader blev 6,5 miljarder kronor, mot 2,6 miljarder ett år tidigare.

Försäljningen för affärsområdet Networks steg till 44,4 miljarder, från 41,6 miljarder ett år tidigare. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning till 44,7 miljarder.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 1:50 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 1 krona per aktie.

– Signalvärdet i det är positivt. Men Ericsson är inte ett utdelningsbolag egentligen. Det hade varit en starkare signal om det hade varit en av bankerna som höjt utdelningen, säger Maria Landeborn.

Ericssons delår i siffror

Siffror i miljoner kronor.

Kvartal 4, 2019 Kvartal 4, 2018

Nettoomsättning 66 373 63 809

Rörelseresultat 6 125 -1 852

Resultat före skatt 6 054 -2 567

Bruttomarginal 36,8 procent 25,7 procent

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.