Readly ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

Digitala mediebolaget Readly redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Readly
Foto: Readly
Omsättningen steg 31,9% till 101,8 miljoner kronor (77,2).

Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 36,8 procent till 397 071 (290 156) vid kvartalets slut. Det kan jämföras med 369 764 abonnenter vid slutet av fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet blev -56,9 miljoner kronor (-37,8). Att denna post sänks attribueras till högre marknadsföringskostnader och att man expanderat till nya marknader. Det uppges vara enligt plan.

Resultatet efter skatt blev -59,5 miljoner kronor (-36).

Resultat per aktie hamnade på -1,6 kronor (-1,3).

Readly, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 101,8 77,2 31,9%
Rörelseresultat -56,9 -37,8
Nettoresultat -59,5 -36
Resultat per aktie, kronor -1,6 -1,3