Rekordkvartal för Balco

Balkongtillverkaren Balco redovisar en högre omsättning och vinst under det andra kvartalet, jämfört med året innan. Prestationen är bolagets hittills starkaste för ett kvartal.
Orderingången landade på 277,7 miljoner kronor (436,2), en minskning med 36,3 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 8,2 procent till 351,7 miljoner kronor (325,0).

Rörelseresultatet blev 49,4 miljoner kronor (44,3), med en rörelsemarginal på 14,0 procent (13,6).

Resultatet efter skatt blev 37,0 miljoner kronor (33,7), en ökning med 9,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,62 kronor (1,64), vilket innebär en minskning med 1,2 procent mot föregående år.

”Bästa kvartalet hittills när det gäller nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt riktigt starkt kassaflöde trots de utmaningar som covid-19 har medfört. Vi bedömer att större delen av tappet i orderingång under första halvåret kommer att tas igen under andra halvåret”, säger vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Bolaget har under perioden inte behövt ta till korttidspermitteringar eller bidrag från Tillväxtverket eller annat stöd med koppling till coronapandemin.

”Samtliga produktionsenheter har hela tiden varit och är i full drift och projekten löper i stort sätt enligt plan, men montagen har försenats på några marknader. Vi har drabbats av vissa extra kostnader vid uppmätning och montage för att försöka begränsa smittspridningen. Hela organisationen har varit flexibla och hittat lösningar för att kunna sköta sina arbeten så normalt som möjligt”, säger Lundahl.

Balco, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Orderingång 277,7 436,2 -36,3%
Nettoomsättning 351,7 325,0 8,2%
Rörelseresultat 49,4 44,3 11,5%
Rörelsemarginal 14,0% 13,6%
Nettoresultat 37,0 33,7 9,8%
Resultat per aktie, kronor 1,62 1,64 -1,2%