Rekordstor optimism bland världens företagsledare

Allt fler företagsledare runt om i världen tror nu på ökade intäkter och en stark världsekonomi. Samtidigt så skuggas de ljusa framtidsutsikterna av orosmoln som till exempel cyberhot och förväntade skattehöjningar till följd av pandemihanteringen. Det visar några av resultaten från PwC:s årliga vd-undersökning där 1 779 företagsledare från 100 länder har medverkat, enligt ett pressmeddelande.
Foto: Michael Probst/TT
”Det som utmärker årets resultat är först och främst ett enormt uppsving när det gäller synen på ekonomins utveckling. Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi sett en så stor andel som tror på tillväxtökning, såväl i världsekonomin som i det egna företaget”, berättar Sofia Götmar-Blomstedt, VD för PwC Sverige.

När det gäller den egna verksamheten så förväntar sig hela 74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna att tillväxten kommer öka under det kommande året. På längre sikt så ser så många som nio av tio företagsledare en ökad tillväxt under de närmaste tre åren, såväl globalt som i Sverige.

”Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så ser företagsledarna allt fler utmaningar. Generellt så har oron ökat markant sedan ifjol och då inte bara kopplat till pandemi och hälsorisker”, säger Sofia Götmar-Blomstedt och fortsätter;

”Cyberhoten tar allt större plats och skattehöjningar till följd av de skuldberg som byggts upp under pandemihanteringen klättrar nu rejält på listan över farhågor.”

Ett av de områden som klättrar rejält bland utmaningarna är osäkerhet inom skatteområdet. Så många som 60 procent av företagsledarna svarar att de tror att hanteringen av de växande nationella skulderna kommer att leda till att det egna företaget drabbas av skattehöjningar.

”I vissa länder är oron för skattehöjningar särskilt hög, som i USA (81 procent) och Storbritannien (69 procent). Vi kan även se att den här oron inte är lika stor i Sverige, där endast 35 procent ger samma svar”, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

”När vi nu förhoppningsvis lämnar pandemin bakom oss under 2021 är en viktig fråga hur vi kan kombinera kortsiktig ekonomisk återhämtning med långsiktiga klimatmål. Här ser vi tydliga skillnader mellan olika delar av världen. Åtta av tio kinesiska företagsledare sätter tilltro till politikernas förmåga att balansera ekonomisk och klimatmässig utveckling. I USA ger endast fyra av tio företagsledare samma svar”, avslutar Sofia Götmar-Blomstedt.