Riksbanken: En räntesänkning inte utesluten

Flera ledamöter konstaterade att det finns ett begränsat utrymme för att sänka räntan, men att en sådan åtgärd inte är utesluten, skriver Riksbanken i sammanfattningen av det senaste protokollet.

I sammanfattningen av protokollet från det senaste penningpolitiska mötet skriver Riksbanken att de åtgärder som regeringar och centralbanken runt om i världen har vidtagit bidragit till att påbörja en återhämtning och lugna marknaderna. Samtidigt betonas att pandemin, och osäkerheten, inte är över och att den ekonomiska återhämtningen är beroende av ett omfattande ekonomisk-politiskt stöd.

Riksbankens åtgärder påpekas också ha fått avsedda effekter. Trots krisen har räntor till hushåll och företag hållits låga och kreditförsörjningen har fortsatt att fungera. Penningpolitiken bidrar således till en ekonomisk återhämtningen, vilket medför att inflationen stiger mot målet. Därför ansåg ledamötena att det var lämpligt med en fortsatt nollränta, samt att fortsätta köpa tillgångar och erbjuda likviditet genom de tidigare programmen.

Om det finns behov av mer penningpolitisk stimulans är en ytterligare expansion av balansräkningen fortsatt ett viktigt verktyg.

“Flera ledamöter konstaterade att utrymmet för att sänka räntan är begränsat men att en sådan åtgärd inte är utesluten. Vilka åtgärder som skulle vara mest effektiva beror på situationen och vad som sker inom andra politikområden, inte minst finanspolitiken”, skriver de.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här