Riksbanken lånar ut 500 miljarder till företag

Riksbanken har beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning. Beslutet fattades på torsdagen vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa effekterna av coronapandemin. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”, skriver Riksbanken.

Myndigheten erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. För att göra det attraktivt för bankerna att utnyttja faciliteten ges lånen till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent. Lånen löper under två års tid.

“Beloppet är väl tilltaget för att täcka företagens finansieringsbehov. På så sätt bidrar Riksbanken till att företag kan möta de ekonomiska utmaningar som följer av coronaviruset”, skriver myndigheten som kommer att följa upp att lånen verkligen kommer företagen tillgodo.

Spridningen av coronaviruset har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den globala och svenska ekonomin i allt större utsträckning, uppger Riksbanken. Detta har medfört stora rörelser på de finansiella marknaderna, konstaterar myndigheten.

“Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra länder, försämras nu mycket snabbt. Riksbanken står mot den bakgrunden beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. Hur verktygen kommer att användas beror på den fortsatta utvecklingen”, resonerar myndigheten.

Viruset kommer enligt Riksbanken oundvikligen att ha tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten, även om det är för tidigt att säga hur stora och långvariga konsekvenserna blir.

“För att lindra dessa konsekvenser är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera”, framhåller Riksbanken.

“Turbulensen på finansmarknaderna gör att företag, som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. Då är det viktigt att bankerna fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas. Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

En svagare efterfrågan i ekonomin kommer sannolikt också innebära att inflationen faller, noterar myndigheten vidare.

Riksbankens mål är som bekant en inflation på två procent.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.