Rutger Arnhult: Marknaden styrs av rädsla

De tidigare så haussade fastighetsbolagen rasar på börsen och storägare som Rutger Arnhult och Erik Selin har tappat miljardbelopp i spåren av Corona-krisen. ”Marknaden styrs av rädsla och oro”, säger Arnhult som menar att fastighetssektorn i själva verket borde framstå som en trygg hamn.

Erik Selin, storägare och vd i fastighetsbolaget Balder, har fått se sin privata börsportfölj krympa med cirka en tredjedel de senaste veckorna. Enligt ägardatabasen Holdings har portföljens värde minskat från 33 miljarder kronor i slutet av januari till 22,4 miljarder idag.

Den senaste månaden har Balders B-aktie rasat med 46 procent, vilket innebär att fastighetsbolaget har hållit emot sämre än börsen som helhet. Selins näst största innehav – K-fastigheter med sin stora exponering mot hyresbostäder, har – med ett kursras på 21 procent under samma period – tvärtom klarat sig bättre än index.

Rutger Arnhult – som är största ägare i Castellum, Klövern och Corem samt näst största ägare i Sagax och bland de tio största i Kungsleden – har i likhet med Selin tappat mångmiljardbelopp i sin privata portfölj: Från 22,6 miljarder kronor i slutet av januari till 13,4 miljarder idag.

Castellum och Kungsleden har backat cirka 40 procent på börsen den senaste månaden. Motsvarande procentsiffror för Sagax och Corem är 46 respektive 47. Hårdast har krisen slagit mot Klöverns aktiekurs – över hälften av fastighetsbolagets börsvärde är utraderat.

– Marknaden har frikopplat sig från fundamenta och styrs nu av rädsla och oro. Och det gäller ju inte enbart fastighetssektorn utan det slår i nuläget över hela linjen. Till råga på allt spär robothandel och ETF:er på kursrörelserna, säger Rutger Arnhult till Affärsvärlden och fortsätter:

– Fastighetssektorn borde, med sin otroliga bredd av hyresgäster i olika sektorer och långa fasta hyresavtal, tillhöra vinnarna när det uppstår denna typ av marknadsoro. Till detta kommer fallande räntenivåer. Sektorn – med undantag för vissa bolag med stort inslag av retail och hotellverksamhet – borde framstå som en ”safe haven”. 

Arnhult tror att kursrasen i sektorn framför allt beror på att investerarna oror sig för fastighetsbolagens förmåga att refinansiera sig på obligationsmarknaden.  

–Här krävs det att staten och bankerna tillser att den långsiktiga finansieringen i sektorn säkerställs”, säger Rutger Arnhult.   

Han säger att Klövern medvetet valt att ta upp sin finansiering hos främst bankerna, just för att dessa inte stänger av befintliga kunders krediter i tider av marknadsoro.

–Vi upplever att det är en stor trygghet att arbeta nära bankerna då kapitalmarknaden – som den gjort nu – vid vissa tillfällen ”fryst”.

Rutger Arnhult påpekar att såväl Corem som Klövern och M2 Gruppen – den sistnämnda företagsgruppen ägs av Arnhults M2 Asset Management – konsoliderade och sålde fastigheter till ett värde av 12 miljarder kronor under 2019.

– Det kändes klokt att passa på att renodla då fastighetsmarknaden var väldigt stark och priserna bra. Vi har därmed konsoliderat oss ytterligare och väsentligt ökat den finansiella styrkan. Vi kommer att klara oss igenom detta stålbad.

Kursutveckling 1 månad

Balder -46%

K-fastigheter -21%

Kungsleden -39%

Sagax är ned -46%

Corem -47%

Castellum -41%

Klövern -51%

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.