Rutger Arnhults bolag gick med rörelsevinst

M2 Asset Management, som är Rutger Arnhuls privata bolag, rapporterar högre hyresintäkter och vändning till rörelsevinst i det fjärde kvartalet, jämfört med året innan.
Rutger Arnhult
Rutger Arnhult. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Hyresintäkterna steg med 105% till 86 miljoner kronor (42).

Intäkterna från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 926 miljoner kronor (995).

Rörelseresultatet var 94 miljoner kronor (-8), och resultatet för perioden landade på 1 184 miljoner kronor (1 296).

Under perioden har bland annat dotterbolaget Wästbygg noterats på börsen samtidigt som M2 har tagit ett ökat ägande i Castellum på 15,17%. Efter utgången av perioden har M2 också lagt ett budpliktsbud på Corem.