Så länge väntas Fed låta räntan ligga

USA:s centralbank, Federal Reserve, kommer att fortsätta med oförändrad styrränta fram tills februari 2023, enligt CNBC Fed Survey.
Detta är en förlängning med sex månader jämfört med samma utfrågning från i juli. Det som har hänt sedan dess är att Fed har kommunicerat att man tänker tillåta en inflation över två procent över en viss period. Detta talar alltså för fortsatt låga räntor även när målet är infriat.

Av 37 svarande uppgav 48 procent att de tror att Fed kommer att tåla en en inflation över målet i sex månader, och 41 procent under ett år eller längre.

Det genomsnittliga svaret som gavs när man tror att Fed kommer att börja höja räntan är när inflationen når 3,2 procent.

Fed sänkte i våras styrräntan till 0-0,25 procent i samband med att USA:s ekonomi gick in i recession till följd av coronapandemin.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här