Så tror analytikerna om torsdagens rapporter

Imorgon, torsdag, tar rapportsäsongen fart på riktigt med en uppsjö av rapporter. Här är ett axplock av analytikernas prognoser inför rapporterna.

Väntat rörelseresultat för dagligvarubolaget Axfood , enligt Factsets konsensus med sex analytikers estimat, ligger på 546 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 544 miljoner.

Försäljningen väntas uppgå till 13 219 miljoner kronor, jämfört med 13 067 under motsvarande period i fjol och nettoresultatet väntas komma in på 421 miljoner kronor, att jämföra med 402 miljoner kronor under första kvartalet i fjol.

Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.

Volvo väntas redovisa 9 350 miljoner kronor i justerat rörelseresultat i första kvartalet, enligt Bloomberg konsensus med 13 analytikers estimat, ligger på 9 350 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 7 140 miljoner.

Försäljningen väntas landa på 93 481 miljoner kronor, att jämföra med 91 400 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Bolaget släpper rapporten klockan 07.20 och håller telefonkonferens klockan 09.00

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarnas väntade justerat rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med sju analytikers estimat, ligger på 2 016 miljoner kronor för första kvartalet. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 424 miljoner.

Nettoresultatet väntas ligga på 1 459 miljoner kronor, att jämföra med 992 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. Försäljningen väntas landa på 13 819 miljoner kronor, att jämföra med 12 208 miljoner kronor.

Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.

Klimatkontrollsbolaget Munters väntade nettoresultat, enligt Factsets konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 66 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 57 miljoner.

Estimaten pekar på en sjunkande orderingång på 1 795 miljoner kronor i första kvartalet, att jämföra med 1 849 miljoner kronor i fjol.

Försäljningen väntas till 1 588 miljoner kronor, upp från  1 566 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 09.00.

Aluminiumbolaget Gränges väntar redovisa 291 miljoner kronor i justerat rörelseresultat i första kvartalet, enligt Factsets konsensus med fem analytikers estimat, ligger på 291 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 210 miljoner.

Försäljningen väntas ha stigit till 3 995 miljoner kronor, från 3 063 miljoner kronor i fjol. Nettoresultatet väntas komma in på 196 miljoner kronor, upp från 133 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2020.

Bolaget släpper rapporten klockan 07.30 och håller telefonkonferens klockan 10.00.

Fritidsproduktbolaget Thules väntade justerade rörelseresultat, enligt Factsets konsensus med fem analytikers estimat, ligger på 518 miljoner kronor för första kvartalet. Under motsvarande period i fjol var resultatet 325 miljoner.

Det väntade nettoresultatet ligger på 386 miljoner kronor, att jämföra med 241 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Försäljningen väntas komma in på 2 244 miljoner kronor, att jämföra med 1 744 miljoner kronor första kvartalet 2020.

Bolaget släpper rapporten klockan 07.45 och håller telefonkonferens klockan 11.00.

Medicinteknikbolaget Vitrolife väntas redovisa 115 miljoner kronor i rörelseresultat i första kvartalet, enligt Factsets konsensus med fyra analytikers estimat, ligger på 115 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 94 miljoner.

Nettoresultatet väntas landa på 91 miljoner kronor, jämfört med 80 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol. Estimaten pekar samtidigt på en försäljning på 349 miljoner kronor, upp från 334 miljoner kronor i fjol.

Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.

Verkstadsbolaget SKF väntas redovisa 2 777 miljoner kronor i justerat rörelseresultat i första kvartalet, enligt Factsets konsensus med tolv analytikers estimat, ligger på 2 777 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 2 572 miljoner.

Nettoresultatet väntas stiga till 1 733 miljoner kronor, från 1 250 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2020. Försäljningen estimeras till 19 690 miljoner kronor, ned från 20 085 miljoner kronor i fjol.

Bolaget släpper rapporten klockan 08.45 och håller telefonkonferens klockan 10.00.

Verkstadsbolaget Trelleborg väntas rapportera ett justerat rörelseresultat på 1 256 miljoner kronor i första kvartalet, enligt Factsets konsensus med åtta analytikers estimat, ligger på 1 256 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 1 235 miljoner.

Försäljningen estimeras sjunka till 8 543 miljoner kronor, från 9 286 miljoner kronor under motsvarande period 2020. Nettoresultatet väntas till 863 miljoner kronor, upp från 827 miljoner kronor.

Bolaget släpper rapporten klockan 13.00 och håller telefonkonferens klockan 15.00.