Saab ökade rörelseresultatet mer än väntat

Försvarsbolaget Saab redovisar en högre vinst än väntat i det tredje kvartalet.
Micael Johansson, VD för försvarskoncernen Saab.
Micael Johansson, VD för Saab. Foto: Karin Wesslén / TT
Omsättningen steg 31,8 procent till 7 992 miljoner kronor (6 064). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 897.

Ebitda-resultat blev 977 miljoner kronor (-314), med en ebitda-marginal på 12,2 procent.

Rörelseresultatet blev 500 miljoner kronor (-663), väntat rörelseresultat var 477. Rörelsemarginalen var 6,3 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 500 miljoner kronor (445), väntat var 471, med en justerad rörelsemarginal på 6,3 procent (7,3).

Resultatet efter skatt blev 324 miljoner kronor (-371), analytikerkonsensus 325.

Resultat per aktie hamnade på 2,22 kronor (-2,83).

Orderingången landade på 15 605 miljoner kronor (10 152). Orderstocken är nu 105 miljarder kronor (95).

Saab upprepar sina prognoser för helåret.

Den organiska försäljningstillväxten väntas bli 10 procent, rörelsemarginalen skall vara i linje med den justerade marginalen i fjol om 7,4 procent och det operationella kassaflödet skall vara positivt.

VD Micael Johansson skriver i rapporten att bolaget fortsatte att vinna viktiga kontrakt under perioden.

”Vi har en spännande tid framför oss med flera pågående marknadskampanjer, inklusive möjligheter för Gripen, GlobalEye, Ground Combat och inom undervattenområdet. Jag har stort förtroende för vår förmåga att uppnå våra långsiktiga mål och skapa ett hållbart värde för alla våra aktieägare”, skriver han.

Saab, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Orderingång 15 605 10 152 53,7%
Nettoomsättning 7 992 7 897 1,2% 6 064 31,8%
EBITDA 977 -314
EBITDA-marginal 12,2%
Rörelseresultat 500 477 4,8% -663
Rörelsemarginal 6,3% 6,0%
Rörelseresultat, justerat 500 471 6,2% 445 12,4%
Rörelsemarginal, justerad 6,3% 6,0% 7,3%
Nettoresultat 324 325 -0,3% -371
Resultat per aktie, kronor 2,22 -2,83

Konsensusdata från Factset