SAS minskade antalet passagerare i september

SAS minskade antalet passagerare med 79,1% till 614 000 personer i den totala trafiken i september, jämfört med samma månad året innan. Det är en minskning med 103 000 passagerare jämfört med månaden innan då tillväxten var -74,2%.
SAS vd Rickard Gustafson.
“I september klassades tyvärr ytterligare länder som ”röda”, vilket minskade antalet passagerare något jämfört med augusti. Trots detta har vi noterat en långsam, men stadig, återhämtning av efterfrågan och i september flög en halv miljon fler passagerare med SAS än under april månad. Blickar vi framåt så fortsätter vi att följa marknadsutvecklingen och är redo att göra ytterligare justeringar utifrån hur efterfrågan utvecklas, konstaterar SAS VD Rickard Gustafson.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 86,9%under månaden (-83,9).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 72,7%i september (-73,4).

Kabinfaktorn uppgick till 37,7%under månaden (48,0).

PASK uppgick till 0,45, svenska kronor, under månaden (0,54).

Passageraryielden uppgick till 1,25, svenska kronor, i september (1,15).

SAS har i dagsläget upp emot 380 dagliga avgångar till 75 destinationer. Bolaget har återupptagit sin närvaro i Fastlandskina efter nio månaders uppehåll.

SAS september, 2020 augusti, 2020
Passagerare, miljoner 0,614 0,717
Passagerare, förändring i procent, YY -79,1 -74,2
RPK, förändring i procent -86,9 -83,9
ASK, förändring i procent -72,7 -73,4
Kabinfaktor, i procent 37,7 48,0
PASK 0,45 0,54
Passageraryield 1,25 1,15


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här