SBAB: Ingen andra våg på räntemarknaderna

Det råder fortsatt lugn på den globala och inhemska räntemarknaden. Lite talar för att boräntorna stiger i en nära framtid oavsett bindningstid, skriver SBAB i sin boränteprognos.
SBAB:s Robert Boije.
SBAB:s Robert Boije.

En andra coronavåg ser nu ut att ha drabbat flera länder, och smittotalen har även gått upp i Sverige, men även om mycket talar för att återhämtningen blir långsammare under det fjärde kvartalet syns ingen ökad oro på vare sig den globala eller inhemska räntemarknaden, skriver SBAB.

”Den höga volatiliteten i interbankräntorna under den mest akuta fasen av coronapandemin har inte upprepats. Det beror troligen på att det nu till skillnad från då redan finns ett antal finans- och penningpolitiska stödåtgärder på plats”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Han menar dock att lugnet kan vara bedrägligt och att ett antal finanspolitiska åtgärder snart kan löpa ut om inga nya beslut tas.

”Vid en försämrad ekonomisk utveckling bör det finnas beredskap för att förlänga vissa stödåtgärder, inte bara för att hålla nere antalet konkurser och arbetslösheten utan också för att stävja förnyad oro på de finansiella marknaderna. Det är i detta läge helt centralt att undvika ökade riskpremier på räntemarknaden och en situation där både arbetslösheten och boräntorna stiger samtidigt”, säger han.

SBAB väntar sig att den rörliga boräntan (tremånaders) ligger kvar på ungefär nuvarande nivå till och med inledningen av 2024, medan den bundna räntan väntas stiga lite snabbare fram till dess.

SBAB ser en tilltagande konkurrens om bolånekunderna och flera bolånegivare har sänkt framförallt sina bundna boräntor , vilket har fått förra årets stora skillnad mellan list- och snitträntor på bundna räntor att sjunka kraftigt. Däremot är skillnaden mellan list- och snitträntan för den rörliga räntan stor och ökande.

I augusti var det också 47% av alla nya bolånetagare som valde rörlig ränta, vilket kan vara början på ett trendskifte, enligt Robert Boije.

”Augusti månad var blott den andra gången sedan 2011 som en majoritet av de nya bolånetagarna inte valde rörlig ränta. Det är ett tydligt tecken på att konkurrensen tilltagit på bolånemarknaden, med inriktning mot framförallt de bundna räntorna. Det kan möjligen till viss del också förklaras av att listräntorna på den rörliga räntan hos flera banker är hög i förhållande till den på de bundna och att många bolånekunder inte förstår att den faktiska förhandlade räntan i praktiken kan ligga långt under listräntan”, säger han.