SCA minskade rörelseresultatet mer än väntat

Skogsindustribolaget SCA redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.
Ulf Larsson.
Omsättningen sjönk 5,6 procent till 4 793 miljoner kronor (5 076). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 747.

Ebitda-resultat blev 1 030 miljoner kronor (1 560), väntat 1 063, med en ebitda-marginal på 21,5 procent (30,7).

Rörelseresultatet blev 628 miljoner kronor (1 168), väntat rörelseresultat var 689. Rörelsemarginalen var 13,1 procent (23,0).

Resultatet efter skatt blev 483 miljoner kronor (908), analytikerkonsensus 524.

Resultat per aktie hamnade på 0,69 kronor (1,29).