SCA minskar omsättningen men ökar vinsten

Skogsindustribolaget SCA redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Vinsten ökade dock och på sista raden var resultatet 16,2 procent högre än vad analytikerna förutspått.
SCA:s VD Ulf Larsson,
SCA:s VD Ulf Larsson. Foto: SCA
Omsättningen sjönk 13,0 procent till 4 172 miljoner kronor (4 793). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 444.

Ebitda-resultat blev 1 359 miljoner kronor (1 030), med en ebitda-marginal på 32,6% (21,5).

Rörelseresultatet blev 1 046 miljoner kronor (628). Rörelsemarginalen var 25,1% (13,1).

Resultatet efter skatt blev 802 miljoner kronor (483), analytikerkonsensus 690.

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,69).

”Högre försäljningspriser inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt”, skriver bolaget i en kommentar till resultatet.

Samtliga viktiga investeringar som pågår utvecklar sig enligt plan och budget.

SCA, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 172 4 444 -6,1% 4 793 -13,0%
EBITDA 1 359 1 030 31,9%
EBITDA-marginal 32,6% 21,5%
Rörelseresultat 1 046 628 66,6%
Rörelsemarginal 25,1% 13,1%
Nettoresultat 802 690 16,2% 483 66,0%
Resultat per aktie, kronor 1,14 0,69 65,2%

Konsensusdata från Factset