SEB ser potential för fortsatt stigande börser

SEB räknar med en stark vinsttillväxt och att börsen förblir högt värderad. Höga värderingar parat med höga värderingar tros dock bli ett recept på hög volatilitet.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

2020 dominerades av covid-19-pandemin och dess effekter. Även det kommande året väntas präglas av vaccin, stimulanser, men även av klimatpolitik, skriver SEB i sin Investment Outlook.

Banken förordar en bredare riskspridning än tidigare, ”men med offensiva förtecken via övervikter mot svensk och global aktiemarknad”. Vidare föredrar banken fortsatt företagsobligationer inom räntebärande placeringar, men har justerat ner risknivån under inledningen av året.

”Detta ger en total profil som premieras av positiva börser och kreditmarknader och där banken har beredskap för att sänka risken om banken ser tecken på att prognoserna är för positiva eller att några andra risker börjar stiga till ytan”, skriver de.

Den kraftiga börsåterhämtningen 2020 manar till eftertanke, menar SEB, och pekar på det faktum att börskurserna globalt stigit med 10-15% samtidigt som tillväxten och vinsterna fallit kraftigt. Världsbörserna handlas runt P/E 21, en hög nivå ur ett historiskt perspektiv.

Dock skriver banken vidare att även om den höga värderingen begränsar potentialen på sikt så är den inte en säljsignal i det korta perspektivet och dagens värderingar ses inte som ett problem. Om tillväxtprognoserna håller och räntor och inflation är under kontroll så finns det potential för fortsatt stigande börser.

”I en ekonomisk återhämtning bör cykliska value-bolag kunna återta en del förlorad mark. På längre sikt fortsätter dock digitaliseringstrenden att gynna tillväxtbolag. Kraftfulla satsningar på hållbarhet världen över talar för att fjolårets starka utveckling för den typen av bolag kan fortsätta”, skriver de i sin Investment Outlook under sektionen Globala aktier.

Även vad gäller nordiska aktier räknar SEB med en mycket stark vinsttillväxt under året. Om prognoserna slår in kommer detta ytterliga att elda på uppgången, dock är värderingen redan på den högsta på 20 års tid för Stockholmsbörsen.

SEB räknar med att den stimulerande penningpolitiken kommer fortsätta leda till en stark vinsttillväxt och att börsen förblir högt värderad under 2021. Höga värderingar parat med höga värderingar ses dock som ett recept på hög volatilitet.

Rotationen från defensiva till cykliska aktier har redan gått relativt långt, men om vinstutvecklingen lever upp till bankens förväntningar kan förskjutningen fortsätta ytterligare.

Samtidigt ses utsikterna för miljöteknikaktier som synnerligen lovande.

”Höga värderingsmultiplar på miljöteknikbolag innebär inte att vi har en ”grön bubbla” i aktiemarknaden. Däremot finns det sannolikt flera mindre bubblor i enskilda aktier på börserna idag, både bland miljöteknikbolag och i andra sektorer”, skriver de.

Den mest intressanta frågan menar SEB ändå är den om det under året kommer ske en konjunktur- och ränteutveckling som leder till en mer omfattande rotation från aktier med höga värderingsmultiplar till de med lägre, såsom cykliska bolag och finans. Om detta sker kan det skapa ytterligare volatilitet på börserna.