SEB slår förväntningarna

SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var också högre än väntat och utdelningen föreslås höjas.
SEB:s vd Johan Torgeby.
SEB:s vd Johan Torgeby. Foto: Janerik Henriksson/TT

De totala intäkterna uppgick till 13 066 miljoner kronor (14 089), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 12 696 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 559 miljoner kronor (5 930), väntat 6 369 miljoner kronor.

”Utlåningsmarginaler och inlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt medan utlåningsvolymer hade en negativ påverkan på grund av den starkare svenska kronan”, skriver SEB.

Provisionsnettot blev 4 774 miljoner kronor (4 989), väntat var 4 648 miljoner kronor. Här uppger banken att företagskunderna var mer aktiva än i tredje kvartalet och att företagstransaktionerna ökade.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 842 miljoner kronor (6 026), analytikerkonsensus var 6 037 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 224 miljoner kronor (8 063), väntat var 6 680 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 835 miljoner kronor (997), väntat var 750 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 6 382 miljoner kronor (7 063), väntat var 6 026 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 5 123 miljoner kronor (5 831), väntat var 4 690 miljoner kronor.

Bolaget föreslår en utdelning på 4,10 kronor per aktie (0), väntat var 4,48. Föreslagna utdelningen motsvarar 25 procent av vinsten för 2019 och 2020, i linje med Finansinspektionens rekommendationer.

Avkastningen på eget kapital blev 12,2 procent (15,5).

I rapporten uppges det att SEB kommer att uppdatera sin långsiktiga strategi under 2021.

”I syfte att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för att bättre kunna stödja våra kunder över tid har vi också reviderat våra finansiella mål för koncernen, med målet om en årlig utdelning på omkring 50 procent av vinst per aktie och en kärnprimärkapitalrelation på 100–300 baspunkter över Finansinspektionens krav”, säger VD Johan Torgeby.

”Aktieåterköp kommer att vara den huvudsakliga formen för kapitaldistribution när SEB:s kapitalbuffert överstiger och förväntas ligga kvar över det målsatta spannet om 100–300 baspunkter”, avslutar Torgeby.