Semcon föreslår en utdelning på 3 kronor per aktie

Styrelsen i teknikkonsulten Semcon föreslår en utdelning till aktieägarna på 3 kronor per aktie. Utdelningen ska beslutas på extra bolagsstämma den 2 juli. Det framgår av ett pressmeddelande.
Semcons koncernchef Markus Granlund
Markus Granlund
Bakgrunden är att Semcon i bokslutskommunikén för 2020 meddelade att styrelsen avsåg att ta upp frågan om utdelning efter utgången av maj. Vid årsstämman den 29 april beslutades därför att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Styrelsen har nu återigen utvärderat koncernens utveckling, inklusive koncernens finansiella resultat och ställning samt de allmänna marknadsutsikterna. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 53 procent av 2020 års vinst per aktie efter utspädning.