Spararna flockas kring teknikfonder

Trenden med teknikfonder håller i sig och många sparare passade på att fylla på sina innehav under den snabba nedgången för teknikfonder under slutet av februari.
Aktier, Fonder
Foto:TT

Den amerikanska tioårsräntan har stigit mycket på kort tid, vilket är oroande för tillväxtbolag och obligationsfonder.

”Stigande räntor betyder fallande obligationspriser, vilket alltså innebär att värdet på obligationsfonden faller. Även om vi inte har snabbt stigande räntor framför oss, så har spararna denna ränterisk i bakhuvudet”, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt och tillägger att spararna därutöver har sålt av företagsobligationsfonder, som varit impopulära allt sedan förra våren.

Mest köpta hos Avanza Mest sålda hos Avanza
Teknikfonder Fastighetsfonder
Asienfonder Företagsobligationsfonder
Sverigefonder Hedgefonder
Globalfonder Korträntefonder
Tillväxtmarknadsfonder Rysslandsfonder

”Februari ser ut att bli en stark börsmånad med en uppgång på nästan 4% för breda Stockholmsbörsen. Stigande långräntor lade dock sordin på utvecklingen för högt värderade tillväxtaktier. Efter en snabb nedgång på över 8% på amerikanska teknikbörsen Nasdaq valde privatspararna att trycka på köpknappen”, säger Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

Han menar att fjolårets starka trend med teknikfonder håller i sig och att var tredje fondkrona under februari gick till teknikfonder.

”Den oro vi sett för högt värderade tillväxtaktier i allmänhet och flera teknikbolag i synnerhet påminner om 2018. Det som då började som en sektorrotation från tech till hälsovård ledde till en regelrätt frossa samtidigt som långräntan då passerade 3%, alltså betydligt högre än var vi befinner oss idag”, säger Nicklas Andersson och fortsätter:

”En viktig skillnad mellan då och nu är det stora digitala skifte vi såg under fjolåret. I det korta perspektivet utgör volatilitet en risk, men i det längre perspektivet skapas möjligheter. Vill man investera långsiktigt i den typen av bolag, som både erbjuder strukturell tillväxt och tingar höga värderingar, så är det inte fel att vända svängningarna till sin fördel. Det är precis vad privatspararna nu gjort.”

Dessutom lockar Asienfonder och Sverigefonder Avanzas fondsparare.

Mest köpta hos Nordnet Mest sålda hos Nordnet
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Vontobel Global Equity
Länsförsäkringar Global Indexnära Spiltan Högräntefond
Swedbank Robur Ny Teknik Länsförsäkringar Fastighetsfond
Handelsbanken Hållbar Energi SEB Corporate Bond
Swedbank Robur Access Asien SEB Sverigefond Småbolag
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära BNP Paribas Energy Transition
TIN Ny Teknik AMF Räntefond Lång
Öhman Etisk Emerging Markets Öhman Räntefond Kompass Hållbar
DNB Global Indeks SEB Hållbar Sverige Indexnära
AMF Aktiefond Småbolag Öhman Obligationsfond

”Flera av de fonder som presterat bäst i år är Asienfonder vilket också lockat många privatsparare. Var sjätte sparkrona under februari investerades i Asienfonder. Asien var först in i coronapandemin och uppvisar nu en stark återhämtning. Regionen bjuder på många högteknologiska bolag som tar alltmer plats och Kina är världens tillväxtmotor. Med tanke på att mer än halva jordens befolkning bor i Asien så kan det vara klokt att ha en viss exponering dit i sitt sparande”, säger Nicklas Andersson.

Även hos Nordnet har spararnas fokus har flyttat från USA till Asien och tillväxtmarknader.

”I en bred tillväxtmarknadsfond får du dels Kina, som ligger före i återhämtningen, men också andra tillväxtmarknader som ligger efter och förhoppningsvis har en kraftig återhämtning framför sig”, säger Frida Bratt.

Samtidigt verkar intresset för fonder med fokus på förnyelsebar energi ha falnat något.

”Vi har en fin uppgång i gröna fonder bakom oss, och man gör nog klokt i att vara ödmjuk och inte förvänta sig en motsvarande resa även i år som under 2020, säger Frida Bratt”.

Fastighetsfonder är månadens mest sålda fonder hos Avanza.

”Fastighetsfonder fortsätter att toppa säljlistan, vilket de gjort under stora delar av förra året. I princip samtliga fastighetsbolag på storbolagslistan har utvecklats negativt sedan årsskiftet, vilket gör att de får fortsätta finansiera privatspararnas omallokering mot fondkategorier de fortsätter att favorisera”, säger Nicklas Andersson.