Spotify ökade antalet användare mer än väntat

Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men bättre än väntat. Samtidigt ökade antalet användare och premiumkunder mer än analytikerna förväntat sig.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Omsättningen steg 14,1% till 1 975 miljoner euro (1 731). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 000.

Månatligt aktiva användare (MAU) uppgick till 320 miljoner. Konsensus låg här på 316 miljoner och bolaget hade guidat för 312 till 317 miljoner. Antalet premiumanvändare steg 27% till 144 miljoner, vilket var högre än väntade 143 miljoner.

Rörelseresultatet blev -40 miljoner euro (54), väntat rörelseresultat var -82.

Resultatet efter skatt blev -101 miljoner euro (241), analytikerkonsensus -103.

Resultat per aktie hamnade på -0,58 euro (0,36), vilket är något sämre än analytikerkonsensus som låg på -0,53.

Inför det fjärde kvartalet räknar Spotify med att MAU ökar till mellan 340 och 345 miljoner, mot analytikernas förväntningar om 341. Antalet premiumanvändare väntas stiga till 150-154 miljoner (estimat 152) och intäkterna bli 2-2,2 miljarder euro. En rörelseförlust på mellan 32 och 112 miljoner väntas, uppger Spotify.

Spotify, MEUR Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 975 2 000 -1,3% 1 731 14,1%
Rörelseresultat -40 -82 54
Rörelsemarginal 3,1%
Nettoresultat -101 -103 241
Resultat per aktie, EUR -0,58 -0,53 0,36

Konsensusdata från Factset